fb-missing

寵物健康

missing_image

【養狗新手】香港養狗前十大須知

最後更新時間 :

momohood編輯部

【癌病末期】腫瘤及安寧照護 15項臨終照顧重點  提升寵物晚年生活!附真實案例

【癌病末期】腫瘤及安寧照護 15項臨終照顧重點 提升寵物晚年生活!附真實案例

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【寵物臨終】應否安寧照護?香港7間動物老年復康治療診所、上門安寧服務

【寵物臨終】應否安寧照護?香港7間動物老年復康治療診所、上門安寧服務

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【貓狗腫瘤及重症】中醫詳述寵物重症!附狗狗按摩課程介紹

【貓狗腫瘤及重症】中醫詳述寵物重症!附狗狗按摩課程介紹

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【年老毛孩】最新DNA研究毛孩年齡!40項徵兆對應老化疾病及9大照顧細節

【年老毛孩】最新DNA研究毛孩年齡!40項徵兆對應老化疾病及9大照顧細節

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【狗狗失智】兩大基準表自行檢測:你家毛孩患失智嗎?臨床治療及預防的黃金三角!

【狗狗失智】兩大基準表自行檢測:你家毛孩患失智嗎?臨床治療及預防的黃金三角!

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【一文看清貓狗絕育】詳析寵物絕育好處及風險 35狗品種的絕育時機建議

【一文看清貓狗絕育】詳析寵物絕育好處及風險 35狗品種的絕育時機建議

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【貓狗牙科】貓狗口炎懶人包!治療方式+過程詳解:一定要剝牙?

【貓狗牙科】貓狗口炎懶人包!治療方式+過程詳解:一定要剝牙?

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【狗牙科全整合】潔齒骨食到斷牙?小型犬最易牙結石?詳述4大狗口腔問題及治療!

【狗牙科全整合】潔齒骨食到斷牙?小型犬最易牙結石?詳述4大狗口腔問題及治療!

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【貓咪減肥大作戰】體重+體態找出過胖主子!每天熱量計算+減重5大準則!

【貓咪減肥大作戰】體重+體態找出過胖主子!每天熱量計算+減重5大準則!

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

【狗皮膚病大全】會傳染嗎?脫毛症怎麼辦?狗生最「痕」8大疾病:症狀及治療一文看清

【狗皮膚病大全】會傳染嗎?脫毛症怎麼辦?狗生最「痕」8大疾病:症狀及治療一文看清

最後更新時間 :

momohood小編姐姐

寵物都可以睇中醫做針灸?寵物針灸全面睇

寵物都可以睇中醫做針灸?寵物針灸全面睇

最後更新時間 :

momohood編輯部

貓貓食慾不振的背後成因,獸醫分享大8妙招

貓貓食慾不振的背後成因,獸醫分享大8妙招

最後更新時間 :

momohood編輯部