fb-missing
NEL, Johannes Jacobus獸醫 - momohood

NEL, Johannes Jacobus獸醫

NEL, Johannes Jacobus

未有評分

獸醫執業證明註冊編號

R000305

獸醫執業證明註冊日期

2002-10-15

BVSc, 畢業於 比勒陀利亞大學, 南非, 1996

資料最後更新時間 : 2023-09-06 15:03:34

獸醫簡介

獸醫並未留下任何個人簡介

駐診獸醫診所或醫院

獸醫評價

並未有任何評價