fb-missing
CHEUNG, Phillip Ting Yuk獸醫 - momohood

CHEUNG, Phillip Ting Yuk獸醫

CHEUNG, Phillip Ting Yuk

未有評分

獸醫執業證明註冊編號

R000932

獸醫執業證明註冊日期

2014-02-26

BVSc, 畢業於 昆士蘭大學, 澳大利亞, 2013

資料最後更新時間 : 2023-09-06 15:03:35

獸醫簡介

獸醫並未留下任何個人簡介

駐診獸醫診所或醫院

獸醫並未留下任何個人簡介

獸醫評價

並未有任何評價